आज को खेल मा नेपाललाई जित्न कुन पछय सुधार गर्नु आबस्यक छ जस्तो लाग्छ  ।

१ .बल्लिंग

२ .ब्याटिङ