नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सुरक्षित आप्रावासन (सामी) परियोजना अन्तर्गत परियोजना समन्वय इकाई सिन्धुपाल्चोक तथा झापा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत सूचना तथा परामर्श केन्द्रका लागि विभिन्न पदमा अावश्यक जनशक्तिको परिपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ।
सहायक कार्यक्रम अधिकृत २ जना, प्रशासन सहायक १ जना, लेखा सहायक १ जना, सूचना तथा परामर्श केन्द्र संयोजक १ जना, परामर्शकर्ता १ जना, हलुका सवारी चालक १ जना र कार्यलय सहयोगी १ जना गरि जम्मा ८ जनाको आवश्यकताका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
इच्छुक उम्मेदवारहरुले २०७२ साल मंसिर १८ गते भित्र आप्रवासन कार्यक्रम समन्वय शाखा, परियाजना इकाई समिति (पि.सि.यु) सिंहदरवार, काठमाडौँमा दरखास्त दिन कार्यलयले अाग्रह गरेको छ।