भारतको नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा दैनिक चलाउन धौ धौ परेका छन् । चालक पेट्रोलको लाइनमा, होटल व्यवसायी ग्यासको अशमा, व्यापारी समान अभावमा, सर्वसाधान जनता महँगी र अभावको मारमा तर पनि सरकार मनै छ । आज शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेशन, लगनखेलमा पेट्रोल, डिजेलको लाइनमा बसेर पनि पेट्रोल नपाएका यी सर्वसाधन जनताका तस्वीरहरु ।

petrol_5th oct (1) petrol_5th oct (2) petrol_5th oct (3) petrol_5th oct (4) petrol_5th oct (5) petrol_5th oct (6)