विभिन्न जनजाति संगठनहरुले आवहृन गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव न्यून, सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा । सडकमा भाडाका सवारी साधनको कमी, यात्रुहरुलाई कठीनाई ।