३२ साउन, काठमाडौं ।  बैद्य माओवादी, जनजाति र मधेस केन्द्रीत दलहरुले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज दोस्रो दिन पनि देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । काठमाडौं, कलंकीमा देखिएको केही दृष्यहरु ।

32 sharwan bandha 5

32 sharwan bandha

32 sharwan bandha

32 sharwan bandha

32 sharwan bandha